Arbetsdag den 25 april 2020

Lördagen den 25/4 kommer det att hållas en städdag/arbetsdag vid båthamnen i Alster. Vi kommer dock att hålla den i begränsad omfattning, p.g.a. rådande världsläge. Är du 70+ så vill vi inte att du närvarar vid städdagen. Har du varit utomlands eller känner dig hängig, så håll dig hemma.
Vi samlas kl 10.00. Ta med kratta och lite handverktyg så kommer vi långt.
Vi följer myndigheternas rekommendationer. Om vi ser att vi blir för många så kommer vi att avråda från att deltaga.
Med Vänlig Hälsning,
Arbetsgruppen Alsters Båtklubb

Positiva, ljusa nyheter i vintermörkret !

Skymning3

Den nya parkeringsbommen som öppnas med en tagg är monterad och i funktion från och med nu. Nu fungerar det med tagg till hela området för båtklubben och uthämtning av taggar, för de som inte ha hämtat ännu, görs hos kassören Claes Göran Ekeberg.

Den 7/1 la Pontech i den nya bryggdelen som skall förlänga den nya bryggan med fler platser och vågbrytaren kommer att flyttas till ny position innan båtsäsongens början.

Till arbetsdagen för båtsäsongen 2020, så kommer vi att bl.a. att behöva medlemmar som hjälper till med att montera Y-bommar till de nya platserna.

Vänliga vinterhälsningar från Styrelsen

1 2 3 4 5 13