En lyckad arbetsdag!

Den 11 maj hade vi en lyckad arbets/städdag vid Alsters Båtklubb med stor uppslutning av medlemmar som ville hjälpa till. Det utfördes bl a reparation av den gamla bryggan, samt reparation av övergången mellan vågbrytare och nya bryggan. Även vågbrytaren justerades upp efter höstens storm. Det röjdes vass och slängdes skräp från parkeringen. Arbetsgruppen ”Vaktkur” hade möte och bestämde plats och storlek för den eventuella vaktkur som skall etableras på land. Klubben bjöd på varmkorv med bröd samt kaffe och Bulle.

1ABK5 1ABK10 1ABK11 1ABK13

Arbetsdag för alla medlemmar lördagen den 11 maj

Lördagen den 11/5 Kl 09.00 har vi sedvanlig städdag / arbetsdag vid Alsters Båtklubb. Ta med kratta, handskar, stövlar etc.

Vi kommer bl. a. att reparera den fasta delen av gamla bryggan, sjösätta klubbens båt, röja sly och köra skräp samt grusa parkeringen och lägga igen håligheter nedanför sjösättningsrampen.

OBS! Alla båtkärror som står parkerade innanför bommen till parkeringen kommer att transporteras ut från parkeringsområdet.

Välkomna!

Mvh Styrelsen