Adressuppgifter

Alsters Båtklubb
c/o Claes Göran Ekeberg
Toppstavägen 16
656 39 Karlstad

Telefon: 054-835005, 0706-805196

e-post: info@alstersbatklubb.se

Pg 4895683-3

Org nr 874001-4959