Styrelsen

Alsters Båtklubbs styrelse består under verksamhetsåret 2023 av följande personer:

Ordförande Johan Lindqvist
Styrelseledamot Krister Attemalm
Styrelseledamot Patrik Olsson
Sekreterare Göran Israelsson
Kassör Claes Göran Ekeberg
Suppleant Andreas Bergsten
Suppleant Mikael Borgwart