Stödfunktioner

Alsters Båtklubbs stödjande och kontrollerande funktion består under verksamhetsåret 2018 av följande personer:

Revisor Fredrik Ivansson
Revisorssuppleant Mats Byström
Valberedare Oscar Säwström
Valberedare Mattias Skaghammar
Miljöombud Krister Attemalm
Nyckelansvarig Claes Göran Ekeberg
Webmaster Henrik Sporre