Blankett för goda idéer och felanmälan

I vaktkuren ligger det nu en bunt blanketter. Här kan du som sitter vakt eller är medlem skriva in sådant som behöver åtgärdas nere vid bryggorna. Det kan t.ex. vara något trasigt på själva bryggorna, att belysningen inte fungerar eller att telefonen inte fungerar.

Du kan även skriva ner om du har en god idé om förbättringar.

Lägg den färdiga blanketten längst bak i mappen. Vi i styrelsen tittar regelbundet igenom vad som inkommit.

OBS! Om åtgärden är akut så ska du naturligtvis kontakta båtplatsägaren eller någon av oss i styrelsen omgående via telefon eller e-post !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.