Viktigt! Nytt inpasseringssystem införs fr.o.m. våren 2020

Styrelsen för Alsters Båtklubb har beslutat att byta ut nuvarande nyckelsystem och införa ett elektroniskt passersystem. Det nya systemet använder sig av s.k. passertaggar. Kortläsare kommer att monteras på grinden till bryggområdet samt till vaktkuren.

Arbetet kommer att påbörjas under 2019 men den nuvarande nyckeln kommer att fungera ända fram till 2020-04-01, då cylindrarna byts ut. Det innebär att du som medlem behöver ha hämtat ut en passertagg innan båtsäsongen 2020. Du kommer att få information i god tid som beskriver hur du skall gå tillväga för att kvittera ut din tagg.

Vill du ha mer än 1 st tagg? Inga problem, du meddelar hur många taggar du behöver ha i
samband med att du hämtar den/dem. Max 2 st taggar per medlem.

Föreningen tar ut en administrativ avgift på 60 kr/tagg och detta faktureras i efterhand.

Utlämning av passertaggar kommer att påbörjas hösten 2019. Mer information kommer att skickas ut från föreningen.

I samband med införandet av nytt passersystem så har klubben även uppdaterade riktlinjer för GDPR och användardata. Vi kommer att publicera detta på vår hemsida och du som medlem kommer att behöva ta del av denna information när du kvitterar ut din passertagg.

Frågor besvaras av ordförande Johan Lindqvist, 0706-213350, eller info@alstersbatklubb.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.