Arbetsgruppen

Arbetsgruppen är de personer som under verksamhetsåret och i synnerhet under båtsäsongen gör allra störst nytta för vår klubb. Utan deras arbete skulle våra bryggor, båtvaktskur, parkering m.m. förfalla. Det innebär inte att Arbetsgruppen ska utföra allt arbete själva. Arbetsgruppen är sammanhållande och planerande, men det krävs att vi övriga klubbmedlemmar ställer upp frivilligt när arbetsgruppen, vaktchefen eller någon annan kallar till arbetsdagar och andra arbetsinsatser.

Alsters Båtklubbs arbetsgrupp består under verksamhetsåret 2023 av följande personer:

Arbetsgruppen Krister Attemalm
Arbetsgruppen Leif Iderström