Ordningsregler

Som komplement och förtydligande till Alsters Båtklubbs stadgar så följer här nedan några allmänna ordningsregler.

  • Det är inte tillåtet att parkera sin båtkärra på, eller i anslutning till, klubbens parkering under båtsäsongen. Marken utanför klubbens arrenderade mark är kommunens och inte heller där är det tillåtet att långtidsparkera. Följs inte denna regel och inte ägaren går att nå så kan vi tyvärr bli tvungna att transportera bort kärran. Att alla medlemmar får plats att parkera sin bil är viktigast.
  • Lås alltid bommen till parkeringen efter dig så att inga obehöriga parkerar på vår parkering.
  • Om det rör sig personer som du inte känner igen på eller i anslutning till vår brygga, våga ifrågasätta varför de befinner sig där. Släpp inte heller in någon genom grinden om du känner dig osäker på vem det är.
  • Som ägare till en båtplats i Alsters Båtklubb har du alltid det yttersta ansvaret för att din tilldelade vaktgång sköts, även om du hyr ut båtplatsen. En missad vaktgång betyder att båtplatsägaren f.n. debiteras 1500 kronor i straffavgift av klubben. För de båtplatser som hyrs ut direkt av Alsters Båtklubb är hyresgästen på motsvarande sätt ansvarig.
  • Om du låter någon annan sitta vakt i ditt ställe så är du ändå ansvarig för att den som sitter vakt känner till vaktreglerna, vilket bl.a. innefattar att fylla i vaktdagboken i vaktkuren. Klubbens fullständiga vaktreglemente, som t.ex. tider för vaktgång, finns under våra medlemssidor. OBS! Vaktchefen är skyldig att skicka in en vaktlista innan vaktveckan. Mer om detta på våra medlemssidor.
  • Den som sitter vakt ska själv ta med sig sitt eget skräp och ta sig en extra titt i vaktkuren så att inga saker blir kvarglömda. Soptunnor finns numera uppställda alldeles innanför grinden.
  • Utan Arbetsgruppens arbete så skulle våra bryggor, båtvaktskur, parkering m.m. förfalla. Det innebär inte att Arbetsgruppen ska utföra allt arbete själva. Arbetsgruppen är sammanhållande och planerande, men det krävs att vi övriga klubbmedlemmar ställer upp frivilligt när arbetsgruppen, vaktchefen eller någon annan kallar till arbetsdagar och andra arbetsinsatser.
  • Den som äger en båtplats och som vill hyra ut den i andra hand eller sälja båtplatsen skall alltid meddela detta till klubbens kassör innan uthyrningen/försäljningen träder i kraft, t.ex. genom att maila till info@alstersbatklubb.se .
  • Det åligger varje medlem att se till att klubben alltid har rätt person-, e-post- och adressuppgifter för att bl.a. kunna ha ett aktuellt medlemsregister och debitera rätt avgifter.
  • Maila gärna till info@alstersbatklubb.se om det finns frågor eller något att rapportera beträffande ordningen.