Titta till din båt och dina medlemsuppgifter !

De senaste dagarna har det varit både blåsigt och regnigt och mer av samma vara är på väg. Några av båtarna har legat och “skavt” när det har blåst som mest och en del båtar behöver tömmas på vatten. Kanske dags att titta till din egen båt?

Men, mina vänner, härda ut! Det blir bättre båtväder fr.o.m. mitten av nästa vecka 🙂

Du som sitter båtvakt har även som ansvar att inspektera att båtarnas förtöjningar ser OK ut. Om du ser en dålig förtöjning, som du inte enkelt kan eller vill åtgärda själv, så ska du naturligtvis kontakta medlemmen som äger platsen/båten.

Alla medlemmar får också gärna skriva in och uppdatera sina båtplatsuppgifter i den lilla pärm som finns i vaktkuren.

Blankett för goda idéer och felanmälan

I vaktkuren ligger det nu en bunt blanketter. Här kan du som sitter vakt eller är medlem skriva in sådant som behöver åtgärdas nere vid bryggorna. Det kan t.ex. vara något trasigt på själva bryggorna, att belysningen inte fungerar eller att telefonen inte fungerar.

Du kan även skriva ner om du har en god idé om förbättringar.

Lägg den färdiga blanketten längst bak i mappen. Vi i styrelsen tittar regelbundet igenom vad som inkommit.

OBS! Om åtgärden är akut så ska du naturligtvis kontakta båtplatsägaren eller någon av oss i styrelsen omgående via telefon eller e-post !

En perfekt dag!

Arbetsdag maj 2015

Arbetsdag maj 2015

I lördags samlades en större skara medlemmar för vårens gemensamma arbetsdag. Vädret var perfekt och vi fick mycket arbete uträttat. Dessutom var det trevligt som vanligt 🙂 !

I sedvanlig ordning så oljades det trätrall och fräschades upp i vaktkuren m.m. Dessutom monterades en ny utemöbel, markarbeten utfördes vid entrén, en mindre brygga vid båtrampen påbörjades etc. Vår egen Johan fick dessutom rycka in och fixa det elektriska till kuren, eftersom det hade slitits sönder i vintras. En extra eloge till Johan, som dessutom fick lägga delar av söndagen på det arbetet.

Ni som inte var där i lördags, titta gärna ner en sväng till bryggan eller gå in och titta på fotona i vårt Galleri.

1 2