Info pågående arbeten båthamnen

Från V18 och en tid framåt så kommer det pågå arbeten i båthamnen vid Alsters båtklubb. Det är förberedande arbeten för byggnation av ny vaktkur med markarbeten samt ombyggnad av el till bryggorna. Det kommer att grävas och friläggas kanalisation för el vid grinden och vi ber er ha förståelse för att det kan vara trångt att passera tidvis.

P.g.a den hårda vintern så har vi förnärvarande ingen fungerande el till bryggorna eller till Belysningsmasten på land. Arbete med att återställa detta och reparera pågår. Målsättning är att få fungerande belysning på land, innan start av vaktgång. Belysningen och El till stolparna kommer komma igång under sommaren.

Vid frågor om pågående arbeten, kontakta Johan på 0706213350 eller info@alstersbatklubb.se

Mvh

Alsters Båtklubb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.