Kallelse till årsmöte i Alsters Båtklubb 2019

Dags att säga hejdå till vintern och hälsa en ny båtsommar välkommen!

Alla nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna på klubbens årsmöte torsdagen den 11 april 2019 kl 18:30 i Vårt Hus i Skattkärr.

Klubben bjuder på fika!

Kallelsen med tillhörande information har skickats via e-post till medlemmarna och kommer även att finnas upplagd på våra medlemssidor.

IMG_3635

Förändrade rutiner vid medlemsutskick

Alsters Båtklubb kommer fr.o.m. säsongen 2019 att avisera utskick om medlemsavgifter och annan information via Svenska Båtunionens medlemssystem – BAS.

Medlemmar som får meddelanden via e-post, kommer fortsättningsvis att få aviseringen via BAS. Övriga som ej har angett någon e-postadress kommer att få aviseringen via papperspost istället.

Det är viktigt att ni meddelar ändrade kontaktuppgifter till info@alstersbatklubb.se.

Vänlig Hälsning,
Styrelsen vid Alsters Båtklubb