Stödfunktioner

Alsters Båtklubbs stödjande och kontrollerande funktion består under verksamhetsåret 2023 av följande personer:

Revisor Mats Byström
Valberedare Oscar Säwström
Miljöombud Krister Attemalm
Nyckelansvarig Claes Göran Ekeberg
Webmaster Henrik Sporre