Info pågående arbeten båthamnen

Från V18 och en tid framåt så kommer det pågå arbeten i båthamnen vid Alsters båtklubb. Det är förberedande arbeten för byggnation av ny vaktkur med markarbeten samt ombyggnad av el till bryggorna. Det kommer att grävas och friläggas kanalisation för el vid grinden och vi ber er ha förståelse för att det kan vara trångt att passera tidvis.

P.g.a den hårda vintern så har vi förnärvarande ingen fungerande el till bryggorna eller till Belysningsmasten på land. Arbete med att återställa detta och reparera pågår. Målsättning är att få fungerande belysning på land, innan start av vaktgång. Belysningen och El till stolparna kommer komma igång under sommaren.

Vid frågor om pågående arbeten, kontakta Johan på 0706213350 eller info@alstersbatklubb.se

Mvh

Alsters Båtklubb

Arbetsdag lördagen den 25 maj 2024

Lördagen den 25:e maj är det återigen dags för årets första arbetsdag vid Alsters Båtklubb.

Bra att ta med:

  • Kratta
  • Röjsåg
  • Hammare
  • Skruvdragare med tillhörande bits och borr
  • Hinkar och spade att gräva med
  • Glatt humör och en massa inspiration

Vi behöver fixa bryggan, städa vaktkuren, städa på parkeringen, röja sly och kvistar, samt fortsätta med markarbeten för nya Vakrkuren.

Kom ner och var med och hjälp till, eller kom ner och var social och håll andra sällskap. Klubben kommer att bjuda på förtäring och fika.

Notera att under arbetsdagen så är båtrampen stängd för iläggning av båtar.

För mer info, kontakta arbetsgruppen, Andreas Bergsten, Krister Attemalm och Joakim Holmberg info@alstersbatklubb.se.

Mvh

Arbetsgruppen

Årsmöte ABK 2024

Årsmötet 2024 för Alsters Båtklubb äger rum torsdagen den 2 maj kl 18.00 i Hembygdsgården vid Alsters Strandbad enligt kallelsen i separat mail/brevutskick och inget annat. P.g.a. en miss i det interna informationsflödet så har det stått fel datum på både hemsidan och i vår facebook-grupp och därför så dök en del medlemmar upp redan idag (25/4) och vi ber om ursäkt för det. Själva kallelsen i utskicket är den som gäller.

1 2 3 15