Information från arbetsgruppen för ny vaktkur

Arbetsgruppen för ny vaktkur höll ett möte 28/8 och planerade följande:

  • Detaljer kring genomförandet, grund och hur arbeten bör fördelas
  • Framtagandet av en ekonomisk kalkyl för arbete och materiel

När detta är framtaget så kommer materiel presenteras för Styrelsen som bereder detta till årsstämman för beslut.

Ytterligare information om det pågående arbetet finner ni under medlemssidorna.

Bygglovet för vaktkuren inkom 2019-11-21 inkl strandskyddsdispens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.