Rapport från styrelsemötet den 23/8

Styrelsen hade möte den 23/8 och vi behandlade en del av de inkomna medlemsfrågorna, Nedan kommer styrelsens svar på några av dessa:

  • Tidigarelägga båtvaktsässongen med start 1/5, Ej aktuellt i nuläget.
  • Upprustning av vaktkur, städa bort bråte, Planerat till nästa arbetsdag. Ny vaktkur är under behandling och planering. Information presenteras på hemsidan.
  • Bättre belysning. Mer pollare på bryggan är beslutade, samt ny belysningsstolpe med LED strålkastare vid infarts-bommen.
  • Ta bort hinder på sjöbotten vid hamnen. Arbete pågår och utreds av arbetsgrupp.

Mvh Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.