Lite information från Alsters Båtklubb

Medlemsavgiften som brukar aviseras i samband med årsmötet kommer att tidigareläggas och skickas ut nu i februari. Håll utkik i e-posten efter avgiften.

En arbetsgrupp har jobbat med att hitta en lösning för alla hinder som finns runt båtbryggan och en entreprenör kommer att utföra vattenarbeten i våran hamn nu under våren. Vi kommer att avisera när detta arbete påbörjas och slutförs. Viktigt att ni som har båtar och vill lägga i tidigt är uppmärksamma på att inte lägga i båten så att det ev. hindrar maskinen från arbetet. Mer information kommer om detta.

P.g.a den pågående pandemin så har vi inte planerat in något årsmötet nu i vår utan vi avvaktar till senare.

Vi har en arbetsgrupp som arbetar med parkeringen och i höstas började vi röja och göra plats för ekipage som behöver uppställning tillfälligt då dessa enbart nyttjar rampen. Ytan som bereds ska inte användas för långtidsförvaring och är avsedd för medlemmar som inte har tillgång till båtplats. Denna yta finns belägen direkt innanför bommen på höger sida när man passerar in. Frågor om detta kan skickas till info@alstersbatklubb.se. Information kommer även att publiceras på hemsidan.

Arbetsgruppen för vaktkuren arbetar vidare med att ta fram kalkyler och offerter på arbetet med att bygga en ny vaktkur. Alla tillstånd har kommit från kommunen och Länsstyrelsen.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.