Årets första arbetsdag den 22 maj 2021

Nya båtsäsongen är redan igång med allt som skall göras. Här kommer lite påminnelser om vad som är på gång:

Arbetsdagen den 22/5: Vi har sedvanlig arbetsdag/städdag där klubben bjuder på förtäring. Vi kommer givetvis att hålla oss till rekommendationer, du som har symptom eller är snuvig stannar hemma. De aktiviteter som är inplanerade denna dag är:

  • Parkeringen, grus kommer att köras ner och vi kommer att behöva ralla ut detta
  • Det skall monteras en belysningsstolpe med fundament vid bommen och 2 st LED strålkastare
  • Det skall monteras 2 st belysningspollare på nya bryggförlängningen
  • Vaktkuren skall ses över
  • Justeringar behöver göras av landgången
  • Staket behöver kollas över
  • Det skall målas hjälplinjer vid nedfartsrampen till iläggningen

Ni som kommer på arbetsdagen kan dyka upp mellan 9 och 10. Då samlas vi och fördelar sysslor. Korven serveras vid hembydsgården mellan 11.30 och 12.30 av vår egna kock Du Chef C G B Ekeberg.

Det kommer flera arbetsdagar under 2021 så det som inte hinns med på denna dag får vi ta på nästa arbetsdag 2021-07-03.

Vi har haft hamnarbete under våren med nedgrävning av bottenfundament. Arbetet är färdigställt med några få fundament som ligger kvar. Mer info finns på vår facebook sida.

En bra sida för er som önskar lite tips i båtkörning / navigering se Neptunias hemsida många bra filmer som visar hur enkelt det kan vara.

Med önskan om en trevlig båtsommar önskar

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.