Lite information från Alsters Båtklubb

Medlemsavgiften som brukar aviseras i samband med årsmötet kommer att tidigareläggas och skickas ut nu i februari. Håll utkik i e-posten efter avgiften.

En arbetsgrupp har jobbat med att hitta en lösning för alla hinder som finns runt båtbryggan och en entreprenör kommer att utföra vattenarbeten i våran hamn nu under våren. Vi kommer att avisera när detta arbete påbörjas och slutförs. Viktigt att ni som har båtar och vill lägga i tidigt är uppmärksamma på att inte lägga i båten så att det ev. hindrar maskinen från arbetet. Mer information kommer om detta.

P.g.a den pågående pandemin så har vi inte planerat in något årsmötet nu i vår utan vi avvaktar till senare.

Vi har en arbetsgrupp som arbetar med parkeringen och i höstas började vi röja och göra plats för ekipage som behöver uppställning tillfälligt då dessa enbart nyttjar rampen. Ytan som bereds ska inte användas för långtidsförvaring och är avsedd för medlemmar som inte har tillgång till båtplats. Denna yta finns belägen direkt innanför bommen på höger sida när man passerar in. Frågor om detta kan skickas till info@alstersbatklubb.se. Information kommer även att publiceras på hemsidan.

Arbetsgruppen för vaktkuren arbetar vidare med att ta fram kalkyler och offerter på arbetet med att bygga en ny vaktkur. Alla tillstånd har kommit från kommunen och Länsstyrelsen.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

Gemensam arbetsdag lördagen den 12/9

Lördagen den 12/9 med samling kl 11 så håller vi en städdag vid båthamnen. Klubben bjuder på korv och bröd.

Aktiviteter:

  • Reparation av gamla bryggan, medtag skruvdragare, såg, hammare, handskar. Virke finns på plats.
  • Vassröjning, Medtag vadarstövlar ni som har, handskar, kratta och lie.
  • Städa vaktkuren, Medtag rengörningsmedel, hink, sopborste.
  • Städa parkeringen, släpkärra kommer att finnas. Röjsåg kan medtagas ni som har, kratta, handskar.

Förutom ovan så medtag även arbetslust och arbetsglädje för ni som har detta :).

Vi kommer att beakta rekommendationerna för aktiviteter utomhus. Ni som är i riskgrupperna för Corona bör inte deltaga i aktiviteterna.

För 2021 är följande dagar planerade för arbetsdagar:

22/5, 3/7 och 11/9, utskick kommer att göras närmare dessa dagar

Mvh Arbetsgruppen

1 2 3 4 5 15