Årets första arbetsdag den 22 maj 2021

Nya båtsäsongen är redan igång med allt som skall göras. Här kommer lite påminnelser om vad som är på gång:

Arbetsdagen den 22/5: Vi har sedvanlig arbetsdag/städdag där klubben bjuder på förtäring. Vi kommer givetvis att hålla oss till rekommendationer, du som har symptom eller är snuvig stannar hemma. De aktiviteter som är inplanerade denna dag är:

  • Parkeringen, grus kommer att köras ner och vi kommer att behöva ralla ut detta
  • Det skall monteras en belysningsstolpe med fundament vid bommen och 2 st LED strålkastare
  • Det skall monteras 2 st belysningspollare på nya bryggförlängningen
  • Vaktkuren skall ses över
  • Justeringar behöver göras av landgången
  • Staket behöver kollas över
  • Det skall målas hjälplinjer vid nedfartsrampen till iläggningen

Ni som kommer på arbetsdagen kan dyka upp mellan 9 och 10. Då samlas vi och fördelar sysslor. Korven serveras vid hembydsgården mellan 11.30 och 12.30 av vår egna kock Du Chef C G B Ekeberg.

Det kommer flera arbetsdagar under 2021 så det som inte hinns med på denna dag får vi ta på nästa arbetsdag 2021-07-03.

Vi har haft hamnarbete under våren med nedgrävning av bottenfundament. Arbetet är färdigställt med några få fundament som ligger kvar. Mer info finns på vår facebook sida.

En bra sida för er som önskar lite tips i båtkörning / navigering se Neptunias hemsida många bra filmer som visar hur enkelt det kan vara.

Med önskan om en trevlig båtsommar önskar

Styrelsen

Lite information från Alsters Båtklubb

Medlemsavgiften som brukar aviseras i samband med årsmötet kommer att tidigareläggas och skickas ut nu i februari. Håll utkik i e-posten efter avgiften.

En arbetsgrupp har jobbat med att hitta en lösning för alla hinder som finns runt båtbryggan och en entreprenör kommer att utföra vattenarbeten i våran hamn nu under våren. Vi kommer att avisera när detta arbete påbörjas och slutförs. Viktigt att ni som har båtar och vill lägga i tidigt är uppmärksamma på att inte lägga i båten så att det ev. hindrar maskinen från arbetet. Mer information kommer om detta.

P.g.a den pågående pandemin så har vi inte planerat in något årsmötet nu i vår utan vi avvaktar till senare.

Vi har en arbetsgrupp som arbetar med parkeringen och i höstas började vi röja och göra plats för ekipage som behöver uppställning tillfälligt då dessa enbart nyttjar rampen. Ytan som bereds ska inte användas för långtidsförvaring och är avsedd för medlemmar som inte har tillgång till båtplats. Denna yta finns belägen direkt innanför bommen på höger sida när man passerar in. Frågor om detta kan skickas till info@alstersbatklubb.se. Information kommer även att publiceras på hemsidan.

Arbetsgruppen för vaktkuren arbetar vidare med att ta fram kalkyler och offerter på arbetet med att bygga en ny vaktkur. Alla tillstånd har kommit från kommunen och Länsstyrelsen.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

1 2 3 4 14