Viktigt! Nytt inpasseringssystem införs fr.o.m. våren 2020

Styrelsen för Alsters Båtklubb har beslutat att byta ut nuvarande nyckelsystem och införa ett elektroniskt passersystem. Det nya systemet använder sig av s.k. passertaggar. Kortläsare kommer att monteras på grinden till bryggområdet samt till vaktkuren.

Arbetet kommer att påbörjas under 2019 men den nuvarande nyckeln kommer att fungera ända fram till 2020-04-01, då cylindrarna byts ut. Det innebär att du som medlem behöver ha hämtat ut en passertagg innan båtsäsongen 2020. Du kommer att få information i god tid som beskriver hur du skall gå tillväga för att kvittera ut din tagg.

Vill du ha mer än 1 st tagg? Inga problem, du meddelar hur många taggar du behöver ha i
samband med att du hämtar den/dem. Max 2 st taggar per medlem.

Föreningen tar ut en administrativ avgift på 50 kr/tagg och detta faktureras i efterhand.

Utlämning av passertaggar kommer att påbörjas hösten 2019. Mer information kommer att skickas ut från föreningen.

I samband med införandet av nytt passersystem så har klubben även uppdaterade riktlinjer för GDPR och användardata. Vi kommer att publicera detta på vår hemsida och du som medlem kommer att behöva ta del av denna information när du kvitterar ut din passertagg.

Frågor besvaras av ordförande Johan Lindqvist, 0706-213350, eller info@alstersbatklubb.se.

Nya LED-lampor

Båtklubben har nu bytt till LED-lampor i strålkastarbelysningen ut mot bryggorna och in mot parkeringen. Förhoppningsvis så ska de ljuskällorna hålla mycket längre än gammaldags glödbelysning så att den som sitter vakt ska ha bättre kontroll över våra brygganläggningar, båtarna och parkeringen. Möjligen så skrämmer dessutom ett område i starkt ljus bort en och annan obehörig.

Vi har dessutom bytt från lågenergilampor till LED-lampor i belysningen i pollarna på bryggorna.

En lyckad arbetsdag!

Den 11 maj hade vi en lyckad arbets/städdag vid Alsters Båtklubb med stor uppslutning av medlemmar som ville hjälpa till. Det utfördes bl a reparation av den gamla bryggan, samt reparation av övergången mellan vågbrytare och nya bryggan. Även vågbrytaren justerades upp efter höstens storm. Det röjdes vass och slängdes skräp från parkeringen. Arbetsgruppen ”Vaktkur” hade möte och bestämde plats och storlek för den eventuella vaktkur som skall etableras på land. Klubben bjöd på varmkorv med bröd samt kaffe och Bulle.

1ABK5 1ABK10 1ABK11 1ABK13

Arbetsdag för alla medlemmar lördagen den 11 maj

Lördagen den 11/5 Kl 09.00 har vi sedvanlig städdag / arbetsdag vid Alsters Båtklubb. Ta med kratta, handskar, stövlar etc.

Vi kommer bl. a. att reparera den fasta delen av gamla bryggan, sjösätta klubbens båt, röja sly och köra skräp samt grusa parkeringen och lägga igen håligheter nedanför sjösättningsrampen.

OBS! Alla båtkärror som står parkerade innanför bommen till parkeringen kommer att transporteras ut från parkeringsområdet.

Välkomna!

Mvh Styrelsen

Kort rapport från årsmötet 2019

På årsmötet tillsatte vi en arbetsgrupp för att ta fram förutsättningar för en ny vaktkur som placeras på land istället för nuvarande kur. Arbetsgruppen består av frivilliga medlemmar som arbetar fram underlag för detta. Frågor till denna arbetsgrupp kan ställas via info@alstersbatklubb.se . Ett bra initiativ från en av våra medlemmar !

Vidare kan du som är medlem redan nu boka in lördagen den 11 maj som årets första arbetsdag. Mer information kommer.

Mvh Styrelsen

1 2 3 4 10