Sista tillfället att hämta ut en tagg till klubbens nya låssystem

Den 16/11 mellan 13 och 16, är sista tillfället att kvittera ut sin tagg till klubbens nya passersystem för bryggor och vaktkur. Det är ca 100 medlemmar som ännu inte har hämtat ut taggen och ni uppmanas att göra det. Har du redan hämtat ut din tagg så kan du bortse från detta meddelande. En tagg kostar 60 kr och faktureras i efterhand.

Instruktionen för hur taggen fungerar hittar du på våra medlemssidor.

Mvh Styrelsen

Viktigt! Nytt inpasseringssystem införs fr.o.m. våren 2020

Styrelsen för Alsters Båtklubb har beslutat att byta ut nuvarande nyckelsystem och införa ett elektroniskt passersystem. Det nya systemet använder sig av s.k. passertaggar. Kortläsare kommer att monteras på grinden till bryggområdet samt till vaktkuren.

Arbetet kommer att påbörjas under 2019 men den nuvarande nyckeln kommer att fungera ända fram till 2020-04-01, då cylindrarna byts ut. Det innebär att du som medlem behöver ha hämtat ut en passertagg innan båtsäsongen 2020. Du kommer att få information i god tid som beskriver hur du skall gå tillväga för att kvittera ut din tagg.

Vill du ha mer än 1 st tagg? Inga problem, du meddelar hur många taggar du behöver ha i
samband med att du hämtar den/dem. Max 2 st taggar per medlem.

Föreningen tar ut en administrativ avgift på 60 kr/tagg och detta faktureras i efterhand.

Utlämning av passertaggar kommer att påbörjas hösten 2019. Mer information kommer att skickas ut från föreningen.

I samband med införandet av nytt passersystem så har klubben även uppdaterade riktlinjer för GDPR och användardata. Vi kommer att publicera detta på vår hemsida och du som medlem kommer att behöva ta del av denna information när du kvitterar ut din passertagg.

Frågor besvaras av ordförande Johan Lindqvist, 0706-213350, eller info@alstersbatklubb.se.

Nya LED-lampor

Båtklubben har nu bytt till LED-lampor i strålkastarbelysningen ut mot bryggorna och in mot parkeringen. Förhoppningsvis så ska de ljuskällorna hålla mycket längre än gammaldags glödbelysning så att den som sitter vakt ska ha bättre kontroll över våra brygganläggningar, båtarna och parkeringen. Möjligen så skrämmer dessutom ett område i starkt ljus bort en och annan obehörig.

Vi har dessutom bytt från lågenergilampor till LED-lampor i belysningen i pollarna på bryggorna.

1 2 3 4 11