Information från arbetsgruppen för ny vaktkur

Arbetsgruppen för ny vaktkur höll ett möte 28/8 och planerade följande:

  • Detaljer kring genomförandet, grund och hur arbeten bör fördelas
  • Framtagandet av en ekonomisk kalkyl för arbete och materiel

När detta är framtaget så kommer materiel presenteras för Styrelsen som bereder detta till årsstämman för beslut.

Ytterligare information om det pågående arbetet finner ni under medlemssidorna.

Bygglovet för vaktkuren inkom 2019-11-21 inkl strandskyddsdispens.

Rapport från styrelsemötet den 23/8

Styrelsen hade möte den 23/8 och vi behandlade en del av de inkomna medlemsfrågorna, Nedan kommer styrelsens svar på några av dessa:

  • Tidigarelägga båtvaktsässongen med start 1/5, Ej aktuellt i nuläget.
  • Upprustning av vaktkur, städa bort bråte, Planerat till nästa arbetsdag. Ny vaktkur är under behandling och planering. Information presenteras på hemsidan.
  • Bättre belysning. Mer pollare på bryggan är beslutade, samt ny belysningsstolpe med LED strålkastare vid infarts-bommen.
  • Ta bort hinder på sjöbotten vid hamnen. Arbete pågår och utreds av arbetsgrupp.

Mvh Styrelsen

Arbetsdag den 25 april 2020

Lördagen den 25/4 kommer det att hållas en städdag/arbetsdag vid båthamnen i Alster. Vi kommer dock att hålla den i begränsad omfattning, p.g.a. rådande världsläge. Är du 70+ så vill vi inte att du närvarar vid städdagen. Har du varit utomlands eller känner dig hängig, så håll dig hemma.
Vi samlas kl 10.00. Ta med kratta och lite handverktyg så kommer vi långt.
Vi följer myndigheternas rekommendationer. Om vi ser att vi blir för många så kommer vi att avråda från att deltaga.
Med Vänlig Hälsning,
Arbetsgruppen Alsters Båtklubb
1 2 3 4 5 14