En lyckad arbetsdag!

Den 11 maj hade vi en lyckad arbets/städdag vid Alsters Båtklubb med stor uppslutning av medlemmar som ville hjälpa till. Det utfördes bl a reparation av den gamla bryggan, samt reparation av övergången mellan vågbrytare och nya bryggan. Även vågbrytaren justerades upp efter höstens storm. Det röjdes vass och slängdes skräp från parkeringen. Arbetsgruppen ”Vaktkur” hade möte och bestämde plats och storlek för den eventuella vaktkur som skall etableras på land. Klubben bjöd på varmkorv med bröd samt kaffe och Bulle.

1ABK5 1ABK10 1ABK11 1ABK13

Arbetsdag för alla medlemmar lördagen den 11 maj

Lördagen den 11/5 Kl 09.00 har vi sedvanlig städdag / arbetsdag vid Alsters Båtklubb. Ta med kratta, handskar, stövlar etc.

Vi kommer bl. a. att reparera den fasta delen av gamla bryggan, sjösätta klubbens båt, röja sly och köra skräp samt grusa parkeringen och lägga igen håligheter nedanför sjösättningsrampen.

OBS! Alla båtkärror som står parkerade innanför bommen till parkeringen kommer att transporteras ut från parkeringsområdet.

Välkomna!

Mvh Styrelsen

Kort rapport från årsmötet 2019

På årsmötet tillsatte vi en arbetsgrupp för att ta fram förutsättningar för en ny vaktkur som placeras på land istället för nuvarande kur. Arbetsgruppen består av frivilliga medlemmar som arbetar fram underlag för detta. Frågor till denna arbetsgrupp kan ställas via info@alstersbatklubb.se . Ett bra initiativ från en av våra medlemmar !

Vidare kan du som är medlem redan nu boka in lördagen den 11 maj som årets första arbetsdag. Mer information kommer.

Mvh Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Alsters Båtklubb 2019

Dags att säga hejdå till vintern och hälsa en ny båtsommar välkommen!

Alla nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna på klubbens årsmöte torsdagen den 11 april 2019 kl 18:30 i Vårt Hus i Skattkärr.

Klubben bjuder på fika!

Kallelsen med tillhörande information har skickats via e-post till medlemmarna och kommer även att finnas upplagd på våra medlemssidor.

IMG_3635

Förändrade rutiner vid medlemsutskick

Alsters Båtklubb kommer fr.o.m. säsongen 2019 att avisera utskick om medlemsavgifter och annan information via Svenska Båtunionens medlemssystem – BAS.

Medlemmar som får meddelanden via e-post, kommer fortsättningsvis att få aviseringen via BAS. Övriga som ej har angett någon e-postadress kommer att få aviseringen via papperspost istället.

Det är viktigt att ni meddelar ändrade kontaktuppgifter till info@alstersbatklubb.se.

Vänlig Hälsning,
Styrelsen vid Alsters Båtklubb

1 2 3 4 5 11