Positiva, ljusa nyheter i vintermörkret !

Skymning3

Den nya parkeringsbommen som öppnas med en tagg är monterad och i funktion från och med nu. Nu fungerar det med tagg till hela området för båtklubben och uthämtning av taggar, för de som inte ha hämtat ännu, görs hos kassören Claes Göran Ekeberg.

Den 7/1 la Pontech i den nya bryggdelen som skall förlänga den nya bryggan med fler platser och vågbrytaren kommer att flyttas till ny position innan båtsäsongens början.

Till arbetsdagen för båtsäsongen 2020, så kommer vi att bl.a. att behöva medlemmar som hjälper till med att montera Y-bommar till de nya platserna.

Vänliga vinterhälsningar från Styrelsen

Sista tillfället att hämta ut en tagg till klubbens nya låssystem

Den 16/11 mellan 13 och 16, är sista tillfället att kvittera ut sin tagg till klubbens nya passersystem för bryggor och vaktkur. Det är ca 100 medlemmar som ännu inte har hämtat ut taggen och ni uppmanas att göra det. Har du redan hämtat ut din tagg så kan du bortse från detta meddelande. En tagg kostar 60 kr och faktureras i efterhand.

Instruktionen för hur taggen fungerar hittar du på våra medlemssidor.

Mvh Styrelsen

1 2 3 4 5 12